Wymagania prawne w zakresie etykietowania żywności – WPEŻ

CEL SZKOLENIA:

 • Prawo żywnościowe ulega ciągłym zmianom - odpowiada na potrzeby producentów i zaspokaja oczekiwania konsumentów, a jednocześnie odnosi się do postępu technicznego i  biotechnologicznego.
  Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie znakowania, etykietowania i wprowadzania do obrotu produktów spożywczych;
 • uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z interpretacją przepisów prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz wymagań krajowych. Zagadnienia poruszane na szkoleniu ułatwią jego interpretację i wskażą właściwe kierunki poruszania się po tym trudnym obszarze regulacji;
 • wiedza zdobyta w czasie szkolenia ułatwi kontakty z urzędami dokonującymi kontroli przedsiębiorstw spożywczych oraz zapewni funkcjonowanie firmy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie znakowania, etykietowania i wprowadzania na rynek produktów spożywczych. Pracowników działów zapewniania jakości, handlu i marketingu, technologów oraz działów prawnych.


PLAN SZKOLENIA - do uzgodnienia z Klientem:

 • 10.00 – 10.30    Rozpoczęcie szkolenia; Wprowadzenie - prezentacja uczestników, przedstawienie zakresu szkolenia;
 • 10.30 – 11.00    Ogólne wymagania dotyczące prawa żywnościowego obowiązującego w krajach UE;
 • 11.00 – 11.30    Obowiązki operatorów żywności w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu produktów spożywczych;
 • 11.30 – 11.45    Przerwa;
 • 11.45 – 13.45    Znakowanie żywności w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych; Oświadczenia;  zdrowotne i żywieniowe; Znakowanie odnośnie występowania alergenów;
 • 13.45 – 14.45    Przerwa obiadowa;
 • 14.45 – 16.15    Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych; Żywność modyfikowana genetycznie;
 • 16.15 – 16.30    Przerwa;
 • 16.30 – 17.40    Wymagania w zakresie wycofania i zwrotu wyrobu z rynku; Identyfikacja i Identyfikowalność;
 • 17.40 – 18.00    Pytania uczestników; Podsumowanie i zakończenie szkolenia;


TREŚĆ SZKOLENIA:

 • ogólne wymagania dotyczące prawa żywnościowego obowiązującego w krajach Unii Europejskiej;
 • obowiązki operatorów żywności wynikające z przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • znakowanie żywności w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności;
 • oświadczenia zdrowotne i żywieniowe, treść oświadczeń oraz ograniczenia stosowania w oparciu o Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i 1925/2006;
 • znakowanie żywności informacją odnośnie występowania alergenów. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych;
 • znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności;
 • żywność modyfikowana genetycznie, wymagania w zakresie wprowadzania na rynek oraz dotyczące znakowania;
 • wymagania w zakresie wycofania i zwrotu wyrobu z rynku. Identyfikacja i identyfikowalność;


METODOLOGIA:

 • szkolenie składa się z części teoretycznej (wykłady), oraz praktycznej (warsztaty, ćwiczenia), nie zabraknie również czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników szkolenia.


CZAS TRWANIA ORAZ MIEJSCE SZKOLENIA:

 • szkolenie trwa 1 dzień w godzinach od 10.00 do 18.00 (dokładne godziny oraz miejsce szkolenia - do uzgodnienia z Klientem).


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • przeprowadzenie szkolenia;
 • komplet materiałów szkoleniowych;  
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu;
 • przerwy kawowe, poczęstunek;
 • obiady.


CENA SZKOLENIA NIE OBEJMUJE:

 • kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie;
 • noclegów.