Finanse i rachunkowość

Uczestnicy szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości otrzymają konkretne wiadomości i umiejętności, umożliwiające prowadzenie własnego przedsiębiorstwa lub osiągnięcie sukcesu zawodowego w różnych firmach z uwzględnieniem instytucji finansowych i bankowych.
Dodatkowo przekazujemy wiedzę z zakresu Finansów i Rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, zarządzania zjawiskiem ryzyka, itp.
Zakresy szkoleń z obszaru FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI, na które Państwa zapraszamy:

 

Analiza finansowa

Założenia szkolenia:
•    Opanowanie wiedzy merytorycznej, na temat:
•    Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
•    Czego możemy dowiedzieć się o firmie patrząc na dane finansowe?
•    Jak trafnie ocenić kondycję spółki własnej lub kontrahenta?
•    Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
•    Jakie są proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki?
•    W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?
•    Na które pozycje kosztowe należy zwrócić szczególną uwagę?
•    Jak ocenić opłacalność podejmowanych decyzji?
•    Jaka jest wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań i wynik gospodarczy?
•    Jak ocenić opłacalność planowanych działań inwestycyjnych?

Czytaj więcej: Analiza finansowa