DORADZTWO I COACHING

Coaching – proces rozwoju kompetencji prowadzony przez trenera. Trening polega na pozyskiwaniu nowych umiejętności, poprawianiu nieskutecznych zachowań, obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii działania.
Typy coachingu:

•    Coaching członków zarządów (executive coaching) – odbiorcami są prezesi, dyrektorzy, kluczowa kadra zarządzająca. Korzyści wynikające z  tego typu coachingu to nabycie umiejętności wspierających rozwój  organizacji, jak też radzenie z trudnościami z obszaru prowadzonej działalności. Ten typ coachingu sprawdza w kontekście wprowadzania zmian w organizacji, kreatywnego planowania i skutecznego wdrażania  planów, realizacji zadań.
•    Coaching zawodowy – dotyczy rozwoju zawodowego w kontekście danego stanowiska pracy, wsparcia w realizacji bieżących zadań oraz wyzwań zawodowych, nabycia praktycznych kompetencji, przekonań i postaw kluczowych dla efektywnego rozwoju kariery zawodowej. Może być realizowany m.in. jako coaching dla menedżerów.
•    Coaching ścieżki zawodowej, (career coaching) – odbiorcy tego typu coachingu otrzymują wsparcie w kontekście wyboru ścieżki rozwoju zawodowego, gdy kluczowe znaczenie ma określenie nowych obszarów pracy zawodowej, mocnych stron i ewentualnych ograniczeń osoby szkolonej. Może być związany z przygotowaniem pracownika do awansu lub wsparciem na nowym stanowisku.
•    Coaching zespołowy (team coaching) - obejmuje rozwój potencjału odbiorców treningu (pracowników) w formie pracy zespołowej. Ta forma coachingu przebiega z wykorzystaniem doświadczenia członków zespołu pod nadzorem kompetentnego trenera. Może służyć podniesieniu efektywności realizacji zadań w grupie, pomocy przy danym projekcie, przeprowadzaniu zmian w firmie, lub w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i napięć.
•    Coaching życiowy, osobisty (life coaching) – dotyczy rozwoju osobistego i  efektywnego funkcjonowania  uczestnika treningu w życiu codziennym. Celem może być wzbogacenie kompetencji osobistych w relacjach z najbliższym otoczeniem (rodziną, przyjaciółmi), samorealizacja w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana obszaru zainteresowań zawodowych), itd.
Podstawowe korzyści dla odbiorcy:
•    poprawa  w wydajności osobistej i przy realizacji celów
•    podniesienie otwartości na samodoskonalenie i naukę
•    pomoc w odnajdywaniu optymalnych rozwiązań dla poszczególnych uwarunkowań zawodowych
•    wzmocnienie poczucia odpowiedzialności
•    rozwój samoświadomości, pożądanych umiejętności i zachowań
•    rozumienie celów i ról
•    Korekta zachowań i wyjaśnienie trudności

Podstawowe korzyści dla Organizacji:
•    optymalne wykorzystanie indywidualnego potencjału osoby
•    zwiększenie zaangażowania we własny rozwój
•    podniesienie wydajności organizacji
•    zwiększenie kreatywności/zdolności uczenia się oraz zakresu wiedzy
•    podniesienie poziomu motywacji pracowników
•    wdrożenie nowych stylów zarządzania  
•    poprawa relacji międzyludzkich w firmie
Doradztwo i Coaching dostosowujemy do Państwa oczekiwań i preferencji.
Zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty w obszarze Coachingu.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu doradztwa i coachingu zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.