Audyty

Wieloletnie praktyczne doświadczenie zespołu INGE uwidoczniło znaczenie kompetentnie wykonywanych audytów w doskonaleniu poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W konsekwencji stworzyliśmy dział, który zajmuję się planowaniem, projektowaniem i wykonywaniem audytów, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb Państwa Firmy.

Profesjonalny zespół naszych audytorów na Państwa zlecenie przeprowadzi zarówno audyty wewnętrzne , audyty drugiej strony jak i niezapowiedziane audyty tzw.  tajemniczego klienta.

Pełna oferta audytów obejmuje m.in.:

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu audytów zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.

 

Audyty systemów zarządzania

Definicja Audytu wg PN-EN ISO 19011: Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu (tj. zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria auditu i możliwe do zweryfikowania) oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu (zestaw polityk, procedur lub wymagań). Jest narzędziem zarządzania służącym do monitorowania i weryfikowania skutecznego wdrożenia polityki jakości w organizacji. Audyty są także istotną częścią działań związanych z oceną zgodności takich jak zewnętrzna certyfikacja i ocena łańcucha dostaw oraz nadzór.

Czytaj więcej: Audyty systemów zarządzania

Audyty bezpieczeństwa żywności

Kompleksowa oferta audytów związanych z bezpieczeństwem żywności obejmuje:

1. Audyt przedwstępny:
Opracowany z myślą o wszystkich przedsiębiorcach z branży spożywczej , którzy rozważają wdrożenie standardów i systemów takich jak:

  • IFS (International Food Standard);
  • BRC (Global Standard for Food Safety);
  • TFMS (TESCO Food Manufacturing Standard);
  • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), ISO 22000;

Audyty higieniczne

Audyt sanitarny / higieniczny - przygotowaliśmy głównie z myślą o:

  • restauracjach zarówno sieciowych jak i pojedynczych;
  • stołówkach szkolnych;
  • hotelach;

Audyty "tajemniczego klienta"

Aydyt Tajemniczego Klienta / Mystery shopping:
jest jednym z najbardziej obiektywnych sposobów badania poziomu obsługi Klienta - ponieważ nie koncentruje się na subiektywnych ocenach i odczuciach ale relacjonuje przebieg prawdziwych doświadczeń klientów.
Audyty tajemniczego klienta przeprowadzane są przez wyspecjalizowanych i odpowiednio przeszkolonych audytorów. Przy czym każdy projekt musi rozpocząć się szkoleniem i odpowiednią kalibracją naszych audytorów, tak aby osiągnąć jak najlepszą efektywność badań.

Czytaj więcej: Audyty "tajemniczego klienta"

Audyty IT

Wieloletnie praktyczne doświadczenie zespołu INGE uwidoczniło znaczenie kompetentnie wykonywanych audytów w doskonaleniu poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Profesjonalny zespół naszych audytorów na Państwa zlecenie przeprowadzi audyty z zakresu IT, tj. audyty funkcjonujących już systemów internetowych w przedsiębiorstwie - w celu ich optymalizacji.

Czytaj więcej: Audyty IT

Audyty prawne

Wieloletnie praktyczne doświadczenie zespołu INGE uwidoczniło znaczenie kompetentnie wykonywanych audytów w doskonaleniu poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Profesjonalny zespół naszych audytorów na Państwa zlecenie przeprowadzi audyty z zakresu prawa, tj. audyty funkcjonujących już rozwiązań prawnych, procedur oraz prowadzonej dokumentacji  - w celu ich optymalizacji.

Czytaj więcej: Audyty prawne