Audyty systemów zarządzania

Definicja Audytu wg PN-EN ISO 19011: Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu (tj. zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria auditu i możliwe do zweryfikowania) oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu (zestaw polityk, procedur lub wymagań). Jest narzędziem zarządzania służącym do monitorowania i weryfikowania skutecznego wdrożenia polityki jakości w organizacji. Audyty są także istotną częścią działań związanych z oceną zgodności takich jak zewnętrzna certyfikacja i ocena łańcucha dostaw oraz nadzór.


Audyt systemu powinien ocenić:

  • Zgodność z założonymi, zaplanowanymi celami procesów;
  • Aktualność i skuteczność podejmowanych działań dla osiągnięcia celu;
  • Adekwatność i skuteczność narzędzi i środków dla osiągnięcia celów.

Audyty SZJ przeprowadzamy na zgodność z konkretną normą ISO, natomiast przygotowane przez nas listy sprawdzające mogą być poszerzone o wymagania danego przedsiębiorstwa.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu audytów systemów zarządzania zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.