Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa pasz według standardu GMP + B4 – PSGMP+B4

CEL SZKOLENIA:

 • zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania standardu GMP+ B4;
 • poznanie zasady przygotowywania dokumentacji systemowej zgodnej z wymaganiami standardu GMP+ B4;
 • umiejętność kontroli, prowadzenia dokumentacji oraz utrzymywania systemu;
 • zrozumienie zasad audytowania;
 • nabycie umiejętności planowania i przygotowywania się do audytu;
 • nabycie umiejętności zbierania i analizowania dowodów;
 • nabycie umiejętności organizowania i zarządzania audytem przeprowadzanym przez zespół audytorów.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów dotyczących bezpieczeństwa pasz;
 • kandydaci na Pełnomocników ds. bezpieczeństwa pasz według standardu GMP+ B4;
 • osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • właściciele oraz pracownicy przedsiębiorstw z branży transportowej;
 • osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z systemami zapewnienia bezpieczeństwa pasz podczas transportu;


PLAN SZKOLENIA - do uzgodnienia z Klientem:

 • 10.00 – 10.10     Rozpoczęcie szkolenia;
 • 10.10 – 10.20     Wprowadzenie - prezentacja uczestników i przekazanie materiałów szkoleniowych;
 • 10.20 – 11.30     Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa pasz według standardu GMP+ B4;
 • 11.30 – 11.45     Przerwa;
 • 11.45 – 13.45     Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa pasz według standardu GMP+ B4;
 • 13.45 – 14.45     Przerwa obiadowa;
 • 14.45 – 15.45     Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa pasz według standardu GMP+ B4;
 • 15.45 – 16.00     Przerwa;
 • 16.00 – 16.55     Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa pasz według standardu GMP+ B4;
 • 16.55 – 17.10     Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników;
 • 17.10 – 17.40     Egzamin;
 • 17.40 – 18.00     Omówienie testu, dyskusja, zakończenie szkolenia;


TREŚĆ SZKOLENIA:

 • wstęp:
 • informacje ogólne;
 • systemy dotyczące bezpieczeństwa transportowanych pasz;
 • struktura systemu zapewnienia bezpieczeństwa pasz GMP+;
 • zakres i zastosowanie standardu GMP+ B4;
 • wyłączenia wymagań;
 • odnośniki normatywne:
 • dokumenty GMP+;
 • zgodność z prawem;
 • terminy i definicje;
 • system bezpieczeństwa pasz:
 • odpowiedzialność najwyższego kierownictwa;
 • osoba odpowiedzialna za jakość i bezpieczeństwo – Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa pasz według standardu GMP+ B4
 • wymogi dla systemu bezpieczeństwa pasz dotyczące dokumentacji i zapisów:
 • dokumentacja i księga jakości;
 • zarządzanie dokumentacją i danymi
 • wymogi wstępne:
 • personel:
 • informacje ogólne;
 • kompetencje i szkolenia;
 • infrastruktura:
 • środowisko pracy;
 • powierzchnie produkcyjne i wyposażenie;
 • stan techniczny i   higiena:
 • systemy konserwacji
 • zapobieganie i zwalczanie szkodników;
 • gospodarka odpadami;
 • identyfikowalność i śledzenie wsteczne;
 • system wczesnego ostrzegania EWS (Early Warning System)  i wycofanie  produktu;
 • System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli);
 • zarządzanie działalnością operacyjną firmy;
 • zakupy:
 • korzystanie z transportu zewnętrznego;
 • Zlecanie frachtu i planowanie:
 • akceptacja/przyjęcie zamówienia;
 • zapisy ze zlecania frachtu                                      
 • zlecanie kontroli ładowni LCI (transport krótkodystansową żeglugą morską, transport żeglugą śródlądową, transport morski i kolejowy;
 • przeprowadzanie kontroli ładowni LCI (transport krótkodystansową żeglugą morską, transport żeglugą śródlądową, transport morski i kolejowy;
 • dokumentowanie kontroli ładowni LCI (transport krótkodystansową żeglugą morską, transport żeglugą śródlądową, transport morski i kolejowy);
 • transport:
 • transport;
 • czyszczenie
 • kontrola efektywności czyszczenia, mycia i dezynfekcji;
 • rejestracja;
 • weryfikacja i usprawnienia:
 • reklamacje;
 • audyt wewnętrzny;
 • weryfikacja systemu i ciągłe doskonalenie
 • procedura dopuszczania przedziałów ładunkowych po transporcie ładunków zabronionych;


METODOLOGIA:

 • szkolenie składa się z części teoretycznej (wykłady) ściśle powiązanej z prezentacją szerokiego spektrum przykładów „z życia”.  Oparcie szkolenia na doświadczeniach czynnego audytora standardu GMP+ B4 stanowi unikalny i istotny atut podczas nauki, dyskusji oraz wymiany doświadczeń wśród uczestników szkolenia;


CZAS TRWANIA ORAZ MIEJSCE SZKOLENIA:

 • szkolenie trwa 1 dzień w godzinach od 10.00 do 18.00 (dokładne godziny oraz miejsce szkolenia - do uzgodnienia z Klientem).


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • przeprowadzenie szkolenia;
 • komplet materiałów szkoleniowych;  
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu (otrzymują wszyscy uczestnicy szkolenia);
 • certyfikaty Pełnomocników ds. bezpieczeństwa pasz według standardu GMP+ B4 (dla osób, które pozytywnie zaliczą test);
 • przerwy kawowe, poczęstunek;
 • obiady.


CENA SZKOLENIA NIE OBEJMUJE:

 • kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie;
 • noclegów.