Prawo żywnościowe – aspekty funkcjonowania wymagań prawnych Unii Europejskiej w branży spożywczej – PŻ UE

CEL SZKOLENIA:

 • prawo żywnościowe ulega ciągłym zmianom - odpowiada na potrzeby producentów i zaspokaja oczekiwania konsumentów, a jednocześnie odnosi się do postępu technicznego i  biotechnologicznego. Zagadnienia poruszane na szkoleniu ułatwią jego interpretację i wskażą właściwe kierunki poruszania się po tym trudnym obszarze regulacji;
 • celem szkolenia jest przedstawienie aktualnie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu produktów spożywczych;
 • uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z interpretacją przepisów prawa żywnościowego Unii Europejskiej oraz wymagań krajowych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących stosowania dodatków do żywności, wymagań mikrobiologicznych oraz w zakresie opakowań i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • wiedza zdobyta w czasie szkolenia ułatwi kontakty z urzędami dokonującymi kontroli przedsiębiorstw spożywczych oraz zapewni funkcjonowanie firmy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie wymagań prawnych w procesie produkcji i wprowadzania na rynek produktów spożywczych.


PLAN SZKOLENIA - do uzgodnienia z Klientem:

 • 10.00 – 10.30  Rozpoczęcie szkolenia; Wprowadzenie - prezentacja uczestników, przedstawienie zakresu szkolenia;
 • 10.30 – 11.00  Ogólne wymagania dotyczące prawa żywnościowego obowiązującego w krajach UE;
 • 11.00 – 11.30  Obowiązki operatorów żywności w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu produktów spożywczych;
 • 11.30 – 11.45  Przerwa;
 • 11.45 – 13.45  Wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w żywności; Opakowania do żywności, produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością;
 • 13.45 - 14:45  Przerwa obiadowa;
 • 14.45 - 16:15  Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych; Wymagania w zakresie stosowania substancji dodatkowych do  żywności;
 • 16.15 – 16.30  Przerwa;
 • 16.30 – 17.40  Wymagania w zakresie wycofania i zwrotu wyrobu z rynku; Identyfikacja i Identyfikowalność;
 • 17.40 – 18.00  Pytania uczestników; Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

                                                                                                                                                   
TREŚĆ SZKOLENIA:

 • ogólne wymagania dotyczące prawa żywnościowego obowiązującego w krajach Unii Europejskiej;
 • obowiązki operatorów żywności wynikające z przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w żywności – Rozporządzenie Komisji(WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych;
 • opakowania do żywności oraz produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych;
 • wymagania prawa żywnościowego w zakresie stosowania substancji dodatkowych do żywności - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności;
 • wymagania w zakresie wycofania i zwrotu wyrobu z rynku. Identyfikacja i Identyfikowalność.


METODOLOGIA:

 • szkolenie składa się z części teoretycznej (wykłady), oraz praktycznej (warsztaty, ćwiczenia), nie zabraknie również czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników szkolenia.


CZAS TRWANIA ORAZ MIEJSCE SZKOLENIA:

 • szkolenie trwa 1 dzień w godzinach od 10.00 do 18.00 (dokładne godziny oraz miejsce szkolenia - do uzgodnienia z Klientem).


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • przeprowadzenie szkolenia;
 • komplet materiałów szkoleniowych;  
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu;
 • przerwy kawowe, poczęstunek;
 • obiady.


CENA SZKOLENIA NIE OBEJMUJE:

 • kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie;
 • noclegów.