Food Defense – system ochrony żywności przed celowym skażeniem – FD

CEL SZKOLENIA:

 • w dobie aktualnej sytuacji społeczno – ekonomicznej ważnym elementem zagwarantowania bezpieczeństwa żywności jest ochrona produktów spożywczych przed celowym skażeniem. Wymagania w tym zakresie zostały zawarte w nowych wydaniach standardów sieciowych BRC (Global Standard for Food Safety) i IFS (International Food Standard);
 • celem szkolenia jest przedstawienie wymagań w zakresie ochrony bezpieczeństwa produktu przed celowym skażeniem (Food Defense) w oparciu o wymagania standardów sieciowych BRC wersja 6 i IFS wersja 6 oraz PAS 96:2010 Defending Food and Drink;
 • omówione zostaną zasady efektywnego zarządzania w przedsiębiorstwie, eliminacji zagrożeń oraz utrzymanie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach warunkujących uzyskanie bezpiecznego produktu;
 • wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą na samodzielne przeprowadzenie analizy ryzyka w przedsiębiorstwie oraz stworzenie i nadzorowanie systemu zabezpieczenia przed celowym skażeniem.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem produktu; kadry zarządzającej oraz członków zespołu ds. bezpieczeństwa żywności.


PLAN SZKOLENIA - do uzgodnienia z Klientem:

Dzień pierwszy (godz. 10.00 – 18.00):

 • 10.00–10.30  Rozpoczęcie szkolenia; Wprowadzenie - prezentacja uczestników, przedstawienie zakresu szkolenia;
 • 10.30–11.00    Przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defense;
 • 11.00–11.30  Obszary krytyczne pod względem bezpieczeństwa w zakresie Food Defense;
 • 11.30–11.45     Przerwa;
 • 11.45–13.45  Wymagania standardu PAS 96:2010 Defending Food and Drink; Wytyczne FDA (Food and Drug Administration) dotyczące zabezpieczenia żywności przed celowym skażeniem;
 • 13.45–14.45     Przerwa obiadowa;
 • 14.45–16.15   Zasady funkcjonowania systemu ostrzegania dla zidentyfikowanych zagrożeń krytycznych; Zakres  odpowiedzialności personelu w obrębie podejmowanych działań;
 • 16.15–16.30     Przerwa;
 • 16.30–17.40     Zabezpieczania zakładu przed nieautoryzowanym dostępem;
 • 17.40–18.00     Podsumowanie dnia, pytania uczestników.


Dzień drugi (godz. 9.00 – 17.00):

 • 09.00–10.00    Koncepcja systematycznego zarządzania ryzykiem z zastosowaniem analizy zagrożeń TACCP;
 • 10.00–10.30      Plan Food Defense; Narzędzia stosowane przy tworzeniu planu;
 • 10.30–10.45      Przerwa;
 • 10.45–12.45   Proces analizy ryzyka; Przeprowadzenie analizy ryzyka dla zakładu produkcyjnego; Ocena i klasyfikacja zidentyfikowanych zagrożeń, zasady funkcjonowania systemu ostrzegania dla zidentyfikowanych zagrożeń;
 • 12.45–13.45      Przerwa obiadowa
 • 13.45–15.15  Procedury i zasady postępowania dotyczące Food Defense;  Prowadzenie audytów i przeglądu dokumentacji w zakresie Food Defense;
 • 15.15–15.30      Przerwa;
 • 15.30–16.40     Zabezpieczenia produktu przed możliwością ataku terrorystycznego i bioterrorystycznego; Elementy      systemu zarządzania kryzysowego;
 • 16.40–17.00      Pytania uczestników; Podsumowanie i zakończenie szkolenia


TREŚĆ SZKOLENIA:

 • ASPEKTY TEORETYCZNE:
 • przyczyny opracowania i wdrożenia działań w zakresie Food Defense;
 • przedstawienie wymagań standardu PAS 96:2010 Defending Food and drink;
 • przykłady zaistniałych przypadków celowego skażenia produktu;
 • zakres odpowiedzialności personelu w zakresie podejmowania działań dotyczących obrony żywności;
 • zasady funkcjonowania systemu ostrzegania dla zidentyfikowanych zagrożeń krytycznych;
 • metody zabezpieczania zakładu przed nieautoryzowanym dostępem, procedury zabezpieczające przed manipulacją oraz identyfikacja możliwych śladów manipulacji;
 • procedura w zakresie nadzorowania osób odwiedzających obszar produkcyjny, kontrahentów, dostawców; wymagania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa;
 • postępowanie w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników w zakresie aspektów związanych z bezpieczeństwem produktu;
 • zabezpieczenie produktów na etapie transportu i magazynowania;
 • zasady prowadzenia audytów i przeglądu dokumentacji dotyczącej Food Defense;
 • koncepcja systematycznego zarządzania ryzykiem w analizie ryzyka TACCP ( Threat Assessment Critical Control Point);
 • narzędzia stosowane przy tworzeniu planu Food Defense;
 • zabezpieczenia produktu przed możliwością ataku terrorystycznego i bioterrorystycznego;
 • procedury postępowania kryzysowego oraz postępowanie w przypadku wycofania i/lub zwrotu wyrobu z rynku zgodnie z wymaganiami systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Systemu Wczesnego Ostrzegania z Zakresie Żywności i Środków Żywienia Zwierząt;

 

 • ASPEKTY PRAKTYCZNE:
 • przeprowadzenie analizy ryzyka dla zakładu produkcyjnego, identyfikacja obszarów krytycznych pod względem bezpieczeństwa;
 • opracowanie programu szkolenia dla pracowników w zakresie obrony żywności;
 • opracowanie procedury postępowania dotyczącej przyjęcia inspekcji zewnętrznych oraz kontroli uprawnionych instytucji;
 • zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w sytuacjach kryzysowych.


METODOLOGIA:

 • szkolenie składa się z części teoretycznej (wykłady), oraz praktycznej (warsztaty, ćwiczenia), nie zabraknie również czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników szkolenia.


CZAS TRWANIA ORAZ MIEJSCE SZKOLENIA:

 • szkolenie trwa 2 dni (dzień pierwszy w godzinach od 10.00 do 18.00, dzień drugi w godzinach od 09.00 do 17.00) - dokładne godziny oraz miejsce szkolenia do uzgodnienia z Klientem.


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • przeprowadzenie szkolenia;
 • komplet materiałów szkoleniowych;  
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu;
 • przerwy kawowe, poczęstunek;
 • obiady.


CENA SZKOLENIA NIE OBEJMUJE:

 • kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie;
 • noclegów.