Warsztaty dla zespołów HACCP – WHACCP

CEL SZKOLENIA:

 • zrozumienie wymagań oraz funkcjonowania systemu HACCP;
 • poznanie zasady przygotowywania dokumentacji systemowej zgodnej z wymaganiami systemu HACCP
 • umiejętność kontroli i prowadzenia dokumentacji oraz utrzymywania systemu;
 • umiejętność weryfikacji systemu HACCP;
 • zrozumienie zasad audytowania;
 • nabycie umiejętności planowania i przygotowywania się do audytu;
 • nabycie umiejętności zbierania i analizowania dowodów;
 • nabycie umiejętności przeprowadzania audytów i raportowania ich wyników;
 • nabycie umiejętności organizowania i zarządzania audytem przeprowadzanym przez zespół audytorów.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

 • pracownicy działów jakości, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów;
 • kandydaci na Pełnomocników, Audytorów Wewnętrznych, członków zespołów ds. HACCP;
 • Pełnomocnicy, Audytorzy Wewnętrzni, członkowie zespołów ds. HACCP;
 • osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie;
 • osoby wyznaczone do przeprowadzania i zarządzania audytami bezpieczeństwa żywności, audytami dostawców;
 • właściciele oraz pracownicy przedsiębiorstw z branży spożywczej;
 • osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z systemami zapewnienia bezpieczeństwa żywności.


PLAN SZKOLENIA - do uzgodnienia z Klientem:

 • 10.00 – 10.10  Rozpoczęcie szkolenia;
 • 10.10 –10.20 Wprowadzenie - prezentacja uczestników i przekazanie materiałów szkoleniowych;
 • 10.20 – 11.30  Warsztaty dla zespołów HACCP - ćwiczenia;
 • 11.30 – 11.45  Przerwa
 • 11.45 – 13.45  Warsztaty dla zespołów HACCP - ćwiczenia;
 • 13.45 – 14.45  Przerwa obiadowa
 • 14.45 – 15.45  Warsztaty dla zespołów HACCP - ćwiczenia;
 • 15.45 – 16.00  Przerwa
 • 16.00 – 17.15  Warsztaty dla zespołów HACCP - ćwiczenia;
 • 17.15 – 18.00  Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników, dyskusja, zakończenie szkolenia

                                                                                                                                                  
TREŚĆ SZKOLENIA:

 • Dobre Praktyki jako fundament tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności;
 • podstawy prawne wdrażania dobrych praktyk produkcyjnych oraz higienicznych w odniesieniu do producentów żywności;
 • wymagania GMP oraz GHP w odniesieniu do zakładu produkcyjnego - przypomnienie;
 • dokumentacja GMP, GHP w zakładzie – warsztaty;
 • system HACCP jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności ‐ elementy teoretyczne / przypomnienie;
 • aktualne regulacje prawne Polski i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności;
 • system HACCP jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności;
 • terminologia stosowana w systemie HACCP;
 • analiza zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa żywności - warsztaty;
 • identyfikacja CCP;
 • wyznaczanie limitów krytycznych;
 • monitorowanie CCP
 • działania korygujące – warsztaty;
 • funkcjonowanie analizy zagrożeń w systemie HACCP oraz plan HACCP;
 • identyfikowanie przyczyn potencjalnych zagrożeń - warsztaty;
 • aktualizacja i doskonalenie analizy zagrożeń w systemie HACCP;
 • praca w zespole podczas analizy zagrożeń i ustalanie wspólnych rezultatów analizy;
 • formułowanie skutecznego planu HACCP, ewaluacja i doskonalenie;
 • analiza ryzyka występowania potencjalnych niezgodności w wyrobach i w procesach firmy;
 • przeprowadzanie analizy dla nowych lub aktualnych i nowych produktów i procesów zakładu, według przekazanej metodyki;
 • weryfikacja systemu HACCP oraz dokumentacja HACCP – warsztaty.


METODOLOGIA:

 • szkolenie składa się z części teoretycznej (wykłady) oraz praktycznej (warsztaty, ćwiczenia), nie zabraknie również czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników szkolenia.


CZAS TRWANIA ORAZ MIEJSCE SZKOLENIA:

 • szkolenie trwa 1 dzień w godzinach od 10.00 do 18.00 (dokładne godziny oraz miejsce szkolenia - do uzgodnienia z Klintem).


CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

 • przeprowadzenie szkolenia;
 • komplet materiałów szkoleniowych;  
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu;
 • przerwy kawowe, poczęstunek;
 • obiady.


CENA SZKOLENIA NIE OBEJMUJE:

 • kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie;
 • noclegów.