System Certyfikacji Zrównoważonego Rozwoju Produkcji Biomasy REDcert EU/DE

Ofertujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Państwa organizacji do uzyskania certyfikatu REDcert EU/DE. Certyfikacja produkcji biomasy według systemu REDcert ma na celu potwierdzenie osiągnięcia całkowitej zgodności z wymogami Dyrektywy 2009/28/EC.

Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Renewable Energy Directive - RED) w jasny sposób ustala kryteria zrównoważenia produkcji biopaliw i ciekłej biomasy. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda organizacja związana z branżą energii odnawialnej musi posiadać certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.

Dla kogo?

System skierowany jest do uczestników każdego szczebla produkcji biomasy, w tym producentów rolnych, nabywców biomasy przeznaczonej do dalszego przetwarzania (bezpośrednio od rolników), dostawców (w tym zrównoważonej biomasy, biopaliw), producentów (np. zakłady produkcji bioetanolu, biogazu), dystrybutorów, producentów energii elektrycznej, dla której materiałem wyjściowym jest biomasa.