KZR INiG - System Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów

Ofertujemy Państwu kompleksowe przygotowanie Państwa organizacji do uzyskania certyfikatu KZR INiG.

KZR INiG to polski system certyfikacji biomasy, spełniający wymagania dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Certyfikacja systemu KZR INiG potwierdza zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju wg dyrektyw UE nr 98/70/WE i 2009/28/WE.
Certyfikaty KZR INiG są akceptowane na terenie całej Unii Europejskiej, także w ramach innych systemów certyfikacji. Certyfikacja KZR INiG realizuje także wytyczne znowelizowanej Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która zobowiązuje producentów surowców rolniczych przeznaczonych do wytwarzania biokomponentów do poddania się kontroli przewidzianej przez uznany system certyfikacji oraz do przedstawienia certyfikatu potwierdzającego, że surowce rolnicze spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju.

Dla kogo?
System certyfikacji KZR INiG stworzono z myślą o:

  • producentach rolnych,
  • przetwórcach biomasy,
  • dostawcach paliw silnikowych na rynek
  • oraz wszystkich innych podmiotach, występujących w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów.

Certyfikacja KZR INiG obejmuje biomasę uprawianą i zbieraną na terenie Unii Europejskiej, surowce, odpady i pozostałości, biopaliwa oraz biopłyny wytwarzane na terytorium UE.