ISO 14001

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu ISO 14001);

ISO 14001 to uznawana w skali międzynarodowej norma określająca metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego. Normę tę opracowano w celu zdefiniowania reguł delikatnej równowagi pomiędzy zachowywaniem rentowności i minimalizacją wpływu działalności na środowisko naturalne. Organizacje stosujące założenia tej normy mogą osiągnąć oba powyższe cele.

 

Co obejmuje norma ISO 14001:

 

 • Wymagania ogólne

 • Dyrektywy w zakresie ochrony środowiska naturalnego

 • Informacje na temat planowania wdrażania i innych czynności

 • Informacje dotyczące procedur kontroli i czynności naprawczych

 • Przegląd technik zarządzania

 

Oznacza to, że mogą Państwo określić aspekty działalności mające wpływ na środowisko naturalne i osiągnąć lepsze zrozumienie kwestii przepisów prawnych mających do niej zastosowanie. Następnym krokiem jest zdefiniowanie punktów potencjalnych udoskonaleń i opracowanie programu zarządzania umożliwiającego osiągnięcie ustalonych celów. Należy również opracować program regularnych kontroli gwarantujących stałe udoskonalanie procedur działalności.

 

Do kogo skierowany jest system ISO 14001?

 

Wpływ działalności na środowisko naturalne stanowi coraz ważniejszą kwestię na całym świecie. Obecnie wiele podmiotów wywiera naciski na zminimalizowanie takiego wpływu — pochodzą one z wielu źródeł, między innymi od administracji rządowych, organizacji handlowych, ustawodawców, sieci dostawców, organizacji społecznych czy instytucji finansowych.

 

Można również zaobserwować coraz większe naciski społeczne ze strony zainteresowanych stron, między innymi organizacji zrzeszających konsumentów i zajmujących się ochroną środowiska, organizacji pozarządowych skupiających mniejszości, środowisk naukowych czy sąsiadujących krajów.

 

Norma ISO 14001 jest więc ważna dla:

 

 • Zarówno niewielkich firm prowadzących działalność w jednej lokalizacji jak i międzynarodowych korporacji

 • Organizacji prowadzących działania o wysokim stopniu ryzyka ale i obarczonych niskim ryzykiem przedsiębiorstwa usługowe

 • Firm prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową, między innymi lokalnych władz

 • Organizacji działających w sektorze publicznym i prywatnym

 • Pierwotnych producentów sprzętu i ich dostawców

 

Korzyści płynące z wdrożenia systemu ISO 14001:

 

 • Zapewnienie klientów, inwestorów, podmiotów publicznych i społeczeństwa o zaangażowaniu, którego dowodem jest zobowiązanie się do przestrzegania określonych wymagań środowiskowych

 • Poprawa kontroli kosztów wynikająca z oszczędności materiałów i energii

 • Prewencja wypadków, wiążących się z odpowiedzialnością za straty, a tym samym - ograniczenie kosztów ubezpieczeń

 • Ułatwienie uzyskania pozwoleń i decyzji dotyczących lokalnej działalności handlowej

 Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu systemu ISO 14001 zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.