OHSAS 18001

Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (projektowanie, szkolenia, audyty, kompleksowe wdrożenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu OHSAS 18001);

Międzynarodowa specyfikacja OHSAS 18001 kładzie podwaliny pod system zarządzania, który umożliwi Państwa organizacji zidentyfikować, zredukować i nadzorować zagrożenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. System ten przez zapobieganie i redukowanie liczby wypadków w miejscu pracy, pomaga organizacji w osiąganiu celów operacyjnych. Wdrożenie systemu według wymagań OHSAS (PN-N) 18001 może być przeprowadzona dla każdej organizacji, bez względu na wielkość czy branżę. System jest szczególnie wartościowy dla organizacji lub przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia następujących celów:

 

 • Redukcji i eliminowania ryzyka dla pracowników w miejscu pracy

 • Redukcji bezpośrednich i pośrednich kosztów związanych z wypadkami (zniszczenie zasobów, zatrzymania, absencja chorobowa, itp.)

 • Zwiększenia świadomości związanej z bezpieczeństwem pracy wśród pracowników wszystkich szczebli

 • Wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub jego integracji z już istniejącymi systemami zarządzania

 • Ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

 • Zademonstrowania zaangażowania w kreowaniu bezpiecznego środowiska pracy

 

Podobnie jak inne systemy zarządzania korzyści ze stosowania systemu OHSAS 18001 mają charakter długoterminowy i dotyczą zarówno aspektów zewnętrznych jak i wewnętrznych.

 

Korzyści dla firm z wdrożenia OHSAS 18001 :

 

 • Zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy jako wynik działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy, przynosi szybkie wyniki zarówno od strony kapitałowej jak i kosztów pacy. Zapobieganie zatrzymaniom pozwala również na bardziej efektywną realizację procesów. Wszystko to prowadzi do rzeczywistych korzyści finansowych

 • Redukcja strat spowodowanych nieobecnością pracowników i zmniejszoną wydajnością

 • Redukcja kosztów związanych z uszkodzeniem mienia

 • Skrócenie czasów zatrzymań

 • Zmniejszenie nakładów na leczenie poszkodowanych pracowników

 • Zmniejszenie wskaźnika absencji chorobowej

 • Zmniejszenie szkód oraz kosztów odszkodowań dla pracowników, związanych z wypadkami lub chorobami zawodowymi

 • Redukcja kosztów przekwalifikowania pracowników poszkodowanych nie mogących wykonywać poprzednich obowiązków

 • Zmniejszenie kosztów dochodzeń powypadkowych oraz ewentualnych kosztów grzywien

 • Niemierzalne, ale nie do przecenienia jest korzystne postrzeganie organizacji, jako efekt wdrożenia i certyfikowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez władze, związki i społeczeństwo. Certyfikacja jest dowodem na odpowiedzialność i profesjonalizm organizacji i może znacząco wpływać na wizerunek organizacji

 • Zredukowanie ryzyka obrażeń dla pracowników

 • Większą motywację i satysfakcję pracowników

 • Lepszą identyfikację pracowników z organizacją

 • Mniejszą fluktuację zatrudnienia.

 Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty z zakresu systemu OHSAS 18001 zapraszamy do skorzystania z internetowego formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce kontakt. Odpowiedzi udzielimy najszybciej jak to będzie możliwe.